Onze duurzame aanpak: Wij zetten ons met Tchai volledig in om onze organisatie op een duurzame manier te laten groeien. Ons duurzaamheidskader heeft drie verschillende elementen – people, planet, prosperity – en het vinden van een balans daartussen ondersteunt onze groei. Hoewel economisch succes nodig is om de missie van ons bedrijf te vervullen en te bevorderen, geloven we dat dit niet los staat van – en ook niet in tegenspraak is met – een duurzame behandeling van mensen en onze planeet. Echte duurzaamheid wacht daar waar de voordelen voor het milieu, de samenleving en de economie samenkomen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven zonder persoonlijke connectie de 21ste eeuw niet zullen overleven. Vanuit deze overtuiging zijn wij onze eigen evolutie gestart. Waar Tchai voorheen een traditioneel, hiërarchisch gerund bedrijf was, is het nu getransformeerd tot een organisatie waar onze collega’s en businesspartners in een positieve, creatieve en stimulerende omgeving vanuit hun ware ‘purpose’ en verbinding hun maximale potentieel kunnen bereiken.

We werken in zelfsturende teams, besteden veel aandacht aan zowel persoonlijke als teamontwikkeling en samenwerking. Wij geloven in zowel vrijheid als verantwoordelijkheid en streven naar continue verbetering van onszelf, onze werkwijzen en uiteindelijke producten en diensten die wij leveren. Werkplezier, diversiteit en gelijke kansen, balans tussen werk en privé, gezondheid en veiligheid zijn belangrijke thema’s voor ons.

Natuurbescherming en behoud 

Onze impact op het milieu verminderen is een proces waar wij ons volledig voor inzetten. Momenteel werken wij aan het minimaliseren van onze productverpakkingen en product(ie)afvalstromen door onze ontwerp-, constructie- en productie-experts methoden te laten ontwikkelen die de input van (grond)stoffen helpen verminderen en verliezen tot een minimum beperken. Daarnaast onderzoeken we hoe we het beste gerecyclede materialen kunnen gebruiken en hoe we (delen van) de producten die we produceren kunnen hergebruiken of recyclen. Binnen onze eigen faciliteiten hebben we alle haalbare energiebesparende maatregelen genomen en streven we ernaar om ons energieverbruik nog verder te verminderen.  

Prosperity

We zouden liegen (en nogal dom zijn) als we zouden zeggen dat het realiseren van gezonde cijfers voor ons bedrijf niet belangrijk voor ons is. Winst is immers essentieel om onze missie te vervullen en te bevorderen. Alleen met een gezond winstniveau kunnen we ons werk binnen de andere twee elementen van ons duurzaamheidskader voortzetten. Ze zijn namelijk met elkaar verbonden. Wij richten ons niet op de snelle groei; we gaan voor de lange termijn en streven naar een goede balans tussen ambitie en zekerheid, investeren en beheersen van kosten en het creëren van een omgeving met focus op verantwoord ondernemen. Tevens zorgen wij er ook voor dat we een positieve bijdrage leveren aan onze lokale economie door bijvoorbeeld personeel, diensten, goederen en materialen uit onze omgeving te betrekken, en vanuit maatschappelijk oogpunt samen te werken met sociale werkplaatsen. 

Vind hier ons duurzaamheidsbeleid in PDF (in Engels).